Home

logoZOMV1Zorg op maat foto Carola

In  januari 2010 heeft Carola Twilt ZorgOpMaatVeenendaal opgericht. Als hulpverlener met vele jaren ervaring binnen de psychiatrie en thuisbegeleiding bemerkte zij dat er grote vraag was naar een vorm van begeleiding die grote organisaties vaak niet kunnen bieden. (denk bijvoorbeeld aan begeleiding buiten kantoortijden).  Inmiddels werken er meerdere mensen binnen de organisatie met ieder zijn of haar eigen expertise. Zoals kennis/ervaring binnen de GGZ, LVG, remedial teaching etc. Zij werken samen met andere hulpverleners (o.a. schuldhulpverleners, bewindvoerders, therapeuten) om met elkaar te zorgen dat de begeleiding zo goed mogelijk aansluit bij de hulpvraag.

Hulpverlening op maat